Zapalenie twardówki jest schorzeniem, które wyróżnia stan zapalny warstwy, jaka ochrania otaczającą gałkę oczną. Na skutek choroby twardówka czasem traci swoją funkcję, w wyniku czego kształt i sztywność gałki ocznej znajdują się w bezpośrednim zagrożeniu. Twardówka oka składa się z otworu przedniego, który otacza rogówkę i otworu tylnego okalającego kanał nerwu wzrokowego. Jej rolą jest ochrona budowy wewnątrz gałki ocznej.

Typy zapalenia twardówki

Twardówka oka składa się z 3 warstw: powierzchniowej nadtwardówki, zrębu twardówki oraz blaszki brunatnej, która przylega do błony naczyniowej wewnątrz gałki ocznej. Zapalenie twardówki dzieli się na tylne i przednie – w zależności od miejsca występowania. Leczenie schorzenia polega na podaniu antybiotyku zgodnie z zaleceniami specjalisty. Zapalenie twardówki oka to stosunkowo rzadko występująca przypadłość. Nie ma na jej temat zbyt dużo informacji, ale u wielu osób przebiega łagodnie i pacjenci nie wymagają specjalistycznej konsultacji. To jednak znacznie utrudnia badania epidemiologiczne.

Przyczyny zapalenia twardówki

Zapalenie twardówki występuje w nadtwardówce (tzw. zapalenie nadtwardówki) i przybiera łagodny charakter. U większości chorych nie stwierdza się konkretnej przyczyny problemu. Zapalenie nadtwardówki dotyka zwykle osoby w sytuacjach szczególnie stresujących, w wyniku migreny, trądziku różowatego, z atopowym zapaleniem skóry, w sytuacji występowania kiły i boreliozy oraz na skutek dolegliwości tkanki łącznej i naczyń.

W przypadku zapalenia zrębu twardówki, schorzenie może być wywołane toczniem rumieniowatym układowym, RZS, zespołem Reitera, guzkowym zapaleniem tętnic, zapaleniem stawów oraz ziarniakiem Wegenera. Dolegliwość ta może być przyczyną wielu poważnych schorzeń. Choroby twardówki oka mogą powodować poważne uszkodzenia gałki ocznej, a także wzroku.

Zapalenie twardówki – objawy

Jednym z pierwszych objawów zapalenia twardówki jest nagłe i spore zaczerwienienie gałek ocznych. Pacjent odczuwa także dyskomfort i pieczenie w jej obrębie. Symptomy, które towarzyszą temu schorzeniu, dotyczą również łzawienia i nadwrażliwości na światło. Podczas ucisku gałki ocznej chorzy nie odczuwają bólu. W sytuacji, gdy występuje zapalenie nadtwardówki, prawidłowe widzenie nie ulega zmianie, ale sama choroba może nawracać, atakując prawe lub lewe oko. Objawem, który wskazuje na występowanie zapalenia twardówki, jest również przekrwienie i zaczerwienienie oka. Zjawiskom tym towarzyszy silny ból, który promieniuje do kierunku czoła, zatok przynosowych lub szczęki. Bardzo często schorzenie to ma podstępny charakter. Czasem zapalenie o podłożu martwiczym powoduje tak silny ból, że pacjent kierowany jest na dokładne badania neurologiczne przed postawieniem właściwej diagnozy. Zapalenie tylnej twardówki może przyczynić się do porażenia mięśni okołoruchowych. W takiej sytuacji u pacjenta dochodzi do wytrzeszczu i utraty wzroku.

Jak leczyć zapalenie twardówki?

W sytuacji, gdy zauważy się jeden z objawów zapalenia twardówki, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Nawet w sytuacji, gdy choroba nawraca, niezbędne jest skonsultowanie się z okulistą, ponieważ może dojść do trwałego uszkodzenia wzroku, a nawet zagrożenia życia. To właśnie wywiad lekarski jest podstawą diagnostyki. Specjalista może zebrać wówczas informacje na temat chorób ogólnych i tych, które dotyczą oczu. Warto więc udać się do naszej Kliniki, gdzie otrzymają Państwo fachową pomoc oraz wsparcie w leczeniu i diagnostyce problemu. Nasi okuliści pomogą także w zapobieganiu dalszemu rozwojowi schorzenia. Istotną rolę odgrywa wówczas wczesne postawienie diagnozy. Leczenie chorób związanych z taką dolegliwością również może zapobiec jej występowaniu i rozwojowi.