Badanie OCT plamki żółtej oka w Warszawie

Badanie OCT

(ang. Optical coherence tomography), optyczna koherentna tomografia to metoda badania polegająca na obrazowaniu przekrojów tkanek oka.

Badanie OCT, czyli optyczna koherentna tomografia dna oka, pozwala na prześwietlenie całego oka w celu stworzenia modelu przedstawiającego przekrój tkanek. Dzięki niemu można ujrzeć poszczególne warstwy siatkówki oraz stwierdzić, czy występują tam jakiekolwiek nieprawidłowości. To nowoczesna metoda pozwalającą na diagnozowanie wszelkich chorób związanych z siatkówką, dnem oka oraz plamką żółtą, a także jaskrą.Badanie OCT siatkówki oka jest przeprowadzane w diagnostyce jaskry i plamki żółtej AMD – zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Odbywa się z wykorzystaniem specjalnego aparatu. Jest bezbolesne i bezinwazyjne dla pacjenta.

Badanie OCT Warszawa – wskazania:

Badanie OCT Warszawa
  • jaskra
  • zwyrodnienie plamki związanie z wiekiem (AMD)
  • cukrzycowy obrzęk plamki (DME) – makulopatia cukrzycowa
  • kwalifikacja do iniekcji anty-VEGF oraz kontrola skuteczności leczenia
  • zmiany barwnikowe
  • zmiany cukrzycowe w siatkówce oka
  • obrzęk plamki
  • otwór w plamce

Angio OCT Warszawa – zaawansowana diagnostyka

Badanie OCT jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym dla pacjenta. Przebiega w sposób bezkontaktowy, z wykorzystaniem specjalnego urządzenia do prowadzenia badania, które emituje promień świetlny bezpieczny dla oka. Przed wykonaniem badania podaje się krople na rozszerzenie źrenic. Pacjenci zainteresowani nieinwazyjną metodą oceny naczyń oraz mikrokrążenia w siatkówce łatwo mogą wykonać badanie Angio OCT w Warszawie, w Centrum Oka.
Czytaj dalej…

Badanie OCT Warszawa – przebieg

Badanie OCT jest w pełni bezpieczne, dlatego można je powtarzać dowolną ilość razy. Nie istnieją żadne poważne przeciwwskazania ani dolegliwości, które wykluczałyby pacjenta w kwestii wykonania badania. Nie są potrzebne także żadne większe przygotowania do zabiegu. Główne wskazania w tym wypadku stanowią wystąpienie zwyrodnień plamki żółtej związane z podeszłym wiekiem, obrzęki, zmiany cukrzycowe oraz otwory w jej obrębie. Całe badanie nie jest długie – trwa około kilkunastu minut. Około 20 minut przed zabiegiem nakłada się pacjentowi krople rozszerzające źrenice. Z tego względu przez kilka godzin będzie towarzyszyć tej osobie światłowstręt oraz znaczne pogorszenie wzroku. Dalej lekarz umiejscawia pacjenta przed aparatem, który emituje wiązkę światła. Ma ona za zadanie przebić się przez wszystkie warstwy siatkówki. Obraz powstaje na podstawie odbić wiązki od różnych struktur oka, która w ten sposób umiejscawia je w przestrzeni. Wykorzystanie światła koherentnego pozwala na stworzenie trójwymiarowego obrazu o wysokiej rozdzielczości.

Badanie OCT Warszawa – cena, wskazanie

Cena badania nie należy do najwyższych. W zależności od miasta, od tego czy oboje oczu kwalifikują się do badania oraz od indywidualnego cennika kliniki koszt będzie inny. Plamka żółta to element oka odpowiedzialny za wyraźne widzenie bez jakichkolwiek zniekształceń. Wśród osób, którym dedykowana jest optyczna koherentna tomografia oka, są ci, u których podejrzewa się zmiany zwyrodnieniowe i cukrzycowe plamki żółtej, obrzęki oraz otwory w jej obrębie. Gdy dochodzi do zwyrodnienia, powstaje wiele problemów w obrębie plamki żółtej, na przykład pod siatkówką odkładają się produkty przemiany materii, a w przypadku groźniejszej postaci wytwarzają się nieprawidłowo funkcjonujące naczynia krwionośne, z których powoli sączy się płyn. Obrzęki cukrzycowe wiążą się z zaleganiem płynu na powierzchni plamki żółtej. Powstaje on na drodze sączenia się z uszkodzonych naczyń krwionośnych. Spowodowane jest to produkcją czynnika VEGF, który doprowadza do nieszczelności naczyń.

Rezerwuj Wizytę

potwierdzenie co 30 minut

Uzyskanie dokładnej diagnozy może być jednym z najbardziej ważnych doświadczeń
– zwłaszcza jeśli przez jakiś czas szukałeś odpowiedzi.

Godziny Otwarcia

Pon.-Pt.
Sob.

Adres - Centrum Oka